ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง

เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง แม่กำปอง เยือนดอยบุปผาสวรรค์ เหมันต์แห่งแดนสยาม สักการะ 2 พระธาตุ สุดงามตานครพิงค์

ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง

รหัส 007-0015
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
132 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อำเภอเชียงดาว – วัดถ้ำเชียงดาว

05.30 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.30 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114

08.50 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่ อ. เชียงดาว เข้าชม วัดถ้ำเชียงดาว (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 ดอยอ่างขาง – จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา 2000 – เมืองเชียงใหม่ – วัน นิมมาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง มีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขา ทำให้มีลักษณะดูเหมือนท้องกะทะหรืออ่างนั่นเอง จุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเข้าชมดอกไม้เมืองหนาวในโครงการหลวง พร้อมทั้งมีโรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล สวนบอนไซ ฯลฯ มาที่ดอยอ่างขวงแห่งเดียว สามารถเที่ยวได้อย่างเต็มอิ่มแน่นอน โดยทางขึ้น ดอยอ่างขาง ท่านจะพบกับ เหล่าดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ออกดอกผลิบานเป็นสีชมพูสะพรั่ง ดูงดงามโรแมนติก นำท่านเช็คอิน จุดชมวิวม่อนสน ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มีอากาศหนาวเย็นในยามเช้าแทบจะทั้งปี ตรงจุดนี้สามารถนอนเต็นท์พักแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกันได้เลย พาท่านเยือน ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมาได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึ่งเป็นฉากหลัง เป็นภาพที่สวยงาม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่เป็นไฮไลท์หลักของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000 หุบเขาเล็กๆ แต่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ด้วยทัศนียภาพแห่งทะเลหมอก และไร่ชา ไร่สตรอเบอร์รี ขั้นบันไดตามเนินเขา เป็นภาพที่น่าประทับใจ เปรียบดังสายน้ำที่กำลังไหลผ่านช่องเขา โอบล้อมรอบกาย เห็นแล้วสบายตา อยากหยุดเวลาไว้เพียงเท่านี้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) วัน นิมมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 3 ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ชม คาเฟ่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ร้านของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู นำท่านเช็คอินคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยๆร้อนๆ ให้ท่านได้พักจิ๊บกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเค้กพร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี เป็นอีกหมู่บ้านที่ให้บรรยากาศสโลว์ไลฟ์ นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่

22.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ119

23.35 : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรั
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

 

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
02/12/2020 02/12/2020
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
*** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/12/2020 02/12/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
  *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/12/2020 02/12/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
   *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/12/2020 02/12/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
    *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     02/12/2020 02/12/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
     *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2020 02/12/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
      *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/12/2020 02/12/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
       *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 2,000) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02/12/2020 02/12/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
        *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 2,000) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/12/2020 02/12/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
         *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/12/2020 02/12/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
          *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/12/2020 02/12/2020
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
           เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
           *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02/12/2020 02/12/2020
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
            เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
            *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             02/12/2020 02/12/2020
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
             เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
             *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/12/2020 02/12/2020
              VietJet Air
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
              เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
              *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               02/12/2020 02/12/2020
               7,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
               เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
               *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                02/12/2020 02/12/2020
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 02/12/2020 02/12/2020
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                 เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                 *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  02/12/2020 02/12/2020
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                  เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                  *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   02/12/2020 02/12/2020
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                   เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                   *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    02/12/2020 02/12/2020
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                    เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                    *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     02/12/2020 02/12/2020
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                     เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                     *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 2,000) ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      02/12/2020 02/12/2020
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                      เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                      *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       02/12/2020 02/12/2020
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                       เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                       *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        02/12/2020 02/12/2020
                        8,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                        เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                        *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         02/12/2020 02/12/2020
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                         เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                         *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          02/12/2020 02/12/2020
                          พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงดาว ดอยอ่างขาง ดอกนางพญาเสือโคร่ง แม่กำปอง
                          เดินทาง 02/12/2020 02/12/2020
                          *** พักเดี่ยว(เพิ่มท่านละ 1,500) ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • เดินทางมาเอง
                           • มี.ค.64 - ต.ค.64
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 75 ครั้ง
                           เริ่มต้น 950 บาท
                           รหัส 018-0243
                           3 วัน 2 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 950 บาท
                           • VietJet Air
                           • ธ.ค.63
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 145 ครั้ง
                           เริ่มต้น 5,999 บาท
                           ชื่นชอบ