ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย

เส้นทางตามรอยพญานาค  เปิดตำนานแห่งความเชื่อแห่ง “คำชะโนด”ย้อนรอยมรดกโลกบ้านเชียง อันซีนแห่งธรรมชาติ “ทุ่งทะเลบัวแดง” ชมวิว Skywalk  อันซีนหนองคาย “วัดผาตากเสื้อ พระนอนหินอ่อน “วัดป่าภูก้อน”

ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย

รหัส 023-0372
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

20.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

วันที่ 2 อุดรธานี – ทะเลบัวแดง กุมภวาปี – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร – ไม้บ้านคาเฟ่ – วังนาคินทร์คำชะโนด – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง – VT แหนมเนือง – โรงแรม

06.00 น. : UNSEEN อุดร!  “ทะเลบัวแดง” ใหญ่สุดในไทย ถ่ายรูปสวยสุดชิค ปังๆ กันไป กับ ทุ่งดอกไม้ กลาง

ทะเลสาบ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติกว่าหมื่นไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก

07.30 น. : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มาดามพาเท่ห์ 2515 (บริการอาหารชุดเซ็ต)

09.00 น. : พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี กับรูปแบบการเล่าเรื่องและนำเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าสนใจ ภายใต้รูปแบบ

อาคารเก่าแก่ที่จะทำให้เราลืมภาพของการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดในแบบเดิม ไม้บ้าน คาเฟ่น่ารัก ชิคๆ สไตล์บ้านไม้ที่แสนอบอุ่น  เป็นเหมือนสถานที่เก็บสะสมงานฝีมือของนักออกแบบงานไม้ต่างๆ เอาไว้ที่นี่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บ่าย : “เยือนเกาะนาคา คำชะโนด” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร วีที แหนมเนือง (VT Namnueng)

วันที่ 3 อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน - หนองคาย - ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล - วัดผาตากเสื้อ - โรงแรม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย จุดเด่นที่สุดของวัดป่าภูก้อนแห่งนี้ คือพระวิหารขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก ภายในประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินอ่อนขาวปางปรินิพพาน ถ้ำดินเพียง วัดถ้ำศรีมงคล  เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จุดชมวิวที่สวย ที่ “วัดผาตากเสื้อ” เป็นจุดชมวิวอีกจุดที่สวยมากๆ เป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง มองออกไปก็จะเห็นฝั่งของเพื่อนบ้านเรา คือ ฝั่งลาว สวยมากๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4 หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ - ตลาดท่าเสด็จ - กรุงเทพ

09.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก

เช้า : วัดโพธิ์ชัย ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองหนองคาย ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา พื้นที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามัคคี  กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความแปลกตาด้วยความแปลกใจเพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ “อุทยานเทวาลัย” หรือ “ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า “วัดแขก” เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดท่าเสด็จ  ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย

22.00 : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 2. ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 4. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 6. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน ค่ากิจกรรมผจญภัยต่างๆ เป็นต้น
 2. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
16/04/2021 19/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
เดินทาง 16/04/2021 19/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/04/2021 26/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
  เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/04/2021 03/05/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
   เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    16/04/2021 19/04/2021
    รถตู้
    6,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
    เดินทาง 16/04/2021 19/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     23/04/2021 26/04/2021
     รถตู้
     6,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
     เดินทาง 23/04/2021 26/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      30/04/2021 03/05/2021
      รถตู้
      6,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์มนต์เสน่ห์อีสานเหนือ อุดรธานี หนองคาย
      เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       ชื่นชอบ